Picokijada v slike (foto)

Na sve objavljene slike pravo polažu naši uvaženi fotografi: Olga Dokić, Đuro Grčić, Željko Car, Siniša Milašinović, Kruno Heidler, Mato Zeman, Dušan Tončić i Boris Kovačev. Fotografije korištene u galeriji “Legenda negdar” ustupio nam je Matija Vogrinčić.

Zahvaljujemo svima na fotografijama!

SCENSKA VIZIJA

IZLOŽBA KOLAČA

POVORKA ARANŽIRANIH KOLA

PILEĆI PAPRIKAŠ

LEGENDA NEGDAR