NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine u okolici Starog grada za pružanje ugostiteljskih usluga

» Posted by on svi 22, 2019 in Informacije, Novosti | 0 comments

NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine u okolici Starog grada za pružanje ugostiteljskih usluga

NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine u okolici Starog grada za vrijeme održavanja manifestacije „Picokijada 2019.“ od 28.-30 lipnja 2019.

PREDMET NATJEČAJA:

 

 1. Zakup lokacije u okolici Starog grada putem prikupljanja pismenih ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme održavanja manifestacije „Picokijada 2019.“ od 28.-30. Lipnja 2019.

 

 

LOKACIJA

 

DJELATNOST

 

POVRŠINA u m2

 

POČETNI IZNOS ZAKUPNINE

Prostor pored utvrde Stari grad, travnata površina pored dvorišta utvrde (broj katastarske čestice – 361) Ugostiteljska djelatnost unutar šatora  

     500 m2

 

30.000,00 kn

 

 1. Na natječaj za pružanje ugostiteljskih usluga na Picokijadi 2019. mogu se prijaviti sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za obavljanje ugostiteljske djelatnosti uz potrebne suglasnosti i uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom, a u skladu s važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske.
 2. Zakupodavac osigurava šator površine 500 m2 s podovima, rasvjetom, stolovima i klupama, struju i vodu za ugostiteljsku djelatnost, te adekvatan broj kemijskih wc-a.
 3. Zakupodavac organizira o vlastitom trošku cjelokupni program Picokijade na pozornici pored utvrde Stari Grad, od kojeg se ističe scenski spektakl “Legende o Picokima”, koncerti sljedećih izvođača: Jole, grupa Magazin i grupa Vatra.
 4. Zakupodavac zakupniku osigurava konzumaciju minimalno 400 obroka za sudionike Picokijade čija cijena neće prelaziti 30 kuna s uključenim PDV-om po obroku. Svaki pojedini obrok mora sadržavati meso prilog i salatu.

Minimalni normativi za obroke su: 180g za pileće filee, 250 grama za piletinu s kosti, 200 grama za svinjetinu bez kosti, 220 grama za svinjetinu s kosti, 200 grama za kranjske kobasice, 220 grama za čevape, 300 grama za pečeni krumpir i krumpir salatu, 160 grama za pečeni grah ili grah salatu, 150 grama za salatu i 100 grama kruha.

 1. Zakupnik koji se ne pojavi iz neopravdanih razloga na dobivenoj lokaciji bilo koji dan odvijanja programa priredbe, platit će odštetu Zakupodavcu u iznosu od 10.000.00 kn po danu što će se regulirati ugovorom (pod opravdanim razlozima uvažava se postojanje više sile: bolest, smrt, elementarne nepogode i sl.).
 2. U slučaju da je zakupniku onemogućen rad zbog nepravilnosti koje je uočila neka od inspekcijski službi, ugostitelj će zbog narušavanja rejtinga manifestacije Zakupodavcu nadoknaditi štetu u iznosu od 5.000 kn po danu.
 3. Postavljanje i opremanje prostora započinje 26. lipnja 2019. godine od 7 sati ujutro, a svi ugostiteljski prostori moraju biti postavljeni i spremni za rad 28. lipnja 2019. godine do 15 sati. Raspremanje ugostiteljskih prostora mora biti završeno 01. srpnja 2019. godine, do 17 sati.
 4. Zakupnik mora unajmljenu površinu nakon korištenja dovesti u stanje urednosti kako ih je zatekao kod preuzimanja. Strogo se zabranjuje, i kaznit će se sukladno Zakonu, izlijevanje ulja i masti na zelene površine, cestu ili u otvore za slijevanje oborinskih voda. Površine na kojima se pružaju ugostiteljske usluge moraju biti uredne i čiste za vrijeme cijelog trajanja priredbe uz naznaku da otpad treba odlagati u za to postavljene kontejnere.
 5. Zakupnik kojem se temeljem natječaja dodijeli ugostiteljski prostor na Picokijadi 2019. dužan je cjelokupni iznos zakupnine uplatiti na račun Turističke zajednice grada Đurđevca najkasnije do 07. lipnja 2019. godine.
 6. Zakupnik nema pravo zakupljeni prostor za obavljanje ugostiteljskih usluga na Picokijadi 2019. ustupiti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi u podzakup.
 7. Noćno čuvanje ugostiteljskog prostora u vrijeme odvijanja programa Picokijade 2019. osigurava zakupnik.
 8. Zakupnik kroz sva tri dana Picokijade 2019. (28.-30. lipnja) mora imati organiziranu „živu“ glazbu na zakupljenom prostoru u šatoru (od 19.00 h do min. 02.00 h), ali ne u vrijeme trajanja, niti sat vremena prije scenskog prikaza Legende o Picokima, te za vrijeme trajanja zabavnog programa Picokijade (koncerti na pozornici pokraj utvrde Stari Grad). Glazbu koja će svirati (uživo izvođači kao i ona koja će se puštati putem nekog medija za vrijeme njihove svirke) mora biti zabavna, pop ili tamburaška glazba. Zabranjuje se puštanje neprimjerene, turbo folk i narodnjačke glazbe.
 9. Svi zaposlenici koji će raditi na usluživanju hrane i pića moraju biti obućeni u neki od prepoznatljivih odjevnih predmeta vezanih uz Picokijadu (majice s vizualom Picokijade, šulcevi (pregače) s natpisom “Ja sem Picok/ja sem Đurđevčica), odjeća s elementima tradicijske nošnje đurđevačke Podravine, srednjovjekovni kostimi itd.
 10. Ugostitelji čija se ponuda neće temeljiti na pripremanju i usluživanju hrane unutar šatora (od čega najmanje jedan meni mora biti jelo na bazi piletine) ne mogu dobiti u zakup površinu za obavljanje ugostiteljskih usluga.
 11. Zakupnik je odvezan na zakupljenim površinama točiti isključivo Ožujsko pivo i ostale proizvode Zagrebačke pivovare
 12. Prijavu, troškove i sve nastale obaveze prema HDS ZAMP-u za glazbu pod šatorom pokriva zakupnik, dok ostale obaveze prema HDS ZAMP- u pokriva Zakupodavac.
 13. Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda koje moraju sadržavati:
 • presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba;
 • presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtni registar   za fizičke osobe;
 • opis lokacije i ugostiteljskih usluga, te visinu ponuđene zakupnine;
 • prijedlog planiranog jelovnika, izgleda (oblačenje) zaposlenika i planiranu glazbu/izvođače

Prijave na natječaj za ugostiteljske usluge na Picokijadi 2019., predaju se do 31. svibnja 2019. godine poštom, na sljedeću adresu: 
Turistička zajednica grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac, NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ PICOKIJADA 2019.

 1. Najpovoljnijom će se smatrati ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.
 2. Po provedenom postupku natječaja odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi predsjednik Turističke zajednice grada Đurđevca.
 3. Sudionici u natječaju izvijestit će se o izvršenom odabiru u roku od 3 dana od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Turistička zajednica grada Đurđevca i izabrani najpovoljniji ponuditelj sklapaju Ugovor o zakupu lokacije najkasnije u roku od 3 dana od donošenja Odluke.

 1. Po isteku roka za sklapanje ugovora o zakupu predsjednik Turističke zajednice grada Đurđevca donosi odluku o davanju javne površine u zakup sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.
 2. Turistička zajednica grada Đurđevca zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.
 3. Dodatne informacije u svezi nadmetanja mogu se dobiti u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Đurđevca (099/709 0670).

 

                                                          Turistička zajednica grada Đurđevca

 

361 Stari grad

Comments

comments

Submit a Comment