Javni poziv za proširenje djelatnosti ugostiteljskih objekata na javnim površinama te zakup javnih površina za subjekte koji pružaju ugostiteljske usluge

» Posted by on svi 22, 2019 in Informacije, Novosti | 0 comments

Javni poziv za proširenje djelatnosti ugostiteljskih objekata na javnim površinama te zakup javnih površina za subjekte koji pružaju ugostiteljske usluge

J A V N I  P O Z I V

 

za proširenje djelatnosti ugostiteljskih objekata na javnim površinama te zakup javnih površina za subjekte koji pružaju ugostiteljske usluge (prodaja hrane i pića)  za vrijeme održavanja „Picokijade 2019.“ u razdoblju od 28.-30. lipnja 2019. godine

 

  1. Za vrijeme održavanje manifestacije „Picokijada 2019.“ (28.-30. lipnja 2019.) subjekti koji pružaju ugostiteljske usluge (u daljnjem tekstu: Zakupnik) imaju pravo proširenja svojih terasa i zakupa javnih površina u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga na javnim površinama po cijeni od 100 kn/m2.

Zakupnici plaćaju paušalan iznos struje od 50 kn po danu izlaganja za svaki kilovat prijavljene snage trošila.

Turistička zajednica Grada Đurđevca (u daljenjem tekstu: Organizator) osigurava priključak na električnu energiju, a zakupnik si osigurava ispravan i adekvatan produžni kabao.

 

  1. Zakupnik koji zakupi javne površine dužan je na proširenim i zakupljenim dijelovima točiti Ožujsko pivo te isticati reklamna obilježja Ožujskog piva kao službenog piva „Picokijade 2019.“.

 

  1. Odjeća osoblja zaduženog za usluživanje gostiju u ugostiteljskim objektima koji proširuju terase mora isticati tradicijska obilježja đurđevačkog kraja (nošnje, tradicijski šeširi, marame, šulcevi, majice s obilježjima manifestacije itd.).

 

  1. Po završetku priredbe svaki zakupnik je dužan očistiti zakupljeni prostor, otpad staviti u plastične vrećice i odnijeti u za tu namjenu postavljeni kontejner.

 

  1. Svaki zakupnik dužan je estetski urediti zakupljenu javnu površinu sukladno napucima Turističke zajednice kao Organizatora. Suncobrani i krovni pokrovi za štandove (cerade, platna i sl.) moraju biti u boji pijeska (bež boja).

 

  1. Od Organizatora ovlaštene osobe za provedbu Odluke o proširenju djelatnosti ugostiteljskih objekata na javnim površinama te zakup javnih površina za subjekte koji pružaju ugostiteljske usluge (prodaja hrane i pića) za vrijeme održavanja „Picokijade 2019.“ u razdoblju od 28.-30. lipnja 2019. godine će u slučaju kršenja njenih odredaba sankcionirati prekršitelje zabranom daljnjeg korištenja javne površine.

 

  1. Ukoliko zakupnik proširi svoju djelatnost na većoj površini od zatražene, isti plaća kaznu od 300 kn za svaki m2 javne površine za koju nije dobio suglasnost od najmodavca

 

8.Ukupni iznos zakupnici moraju uplatiti na žiro-račun Zagrebačke banke, IBAN HR 4123600001102454975 Turistička zajednica Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, OIB 86857947232 te uplatnicu dostaviti poštom preporučeno ili e-mailom najkasnije do 17. lipnja 2019. godine. Također kopiju uplatnice korisnici su dužni čuvati kod sebe za vrijeme cijelog trajanja manifestacije.

 

  1. Zahtjev za zakup javne površine treba sadržavati:

– naziv, adresa i OIB podnositelja zahtjeva,

– broj dana izlaganja na manifestaciji,

– opis lokacije koju se želi zakupiti,

– broj kvadrata javne površine,

– ukupna snaga svih trošila u kW,

– kontakt odgovorne osobe,

– rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje registracija pravnog subjekta.

Obrazac zahtjeva za zakup javne površine nalazi se u prilogu ili ga možete zatražiti u uredu Turističke zajednice Grada Đurđevca. Zahtjev je potrebno poslati na e-mail: tz@djurdjevac.hr do 12. lipnja 2019. godine.

 

Turistička zajednica Grada Đurđevca

 

Prijavnica 2019.

Comments

comments

Submit a Comment