Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine u okolici Starog grada za vrijeme održavanja Picokijade 2018.

» Posted by on svi 16, 2018 in Informacije, Novosti | 0 comments

Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine u okolici Starog grada za vrijeme održavanja Picokijade 2018.

NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine u okolici Starog grada za vrijeme održavanja Picokijade 2018. od 29. lipnja – 01. srpnja 2018.

PREDMET NATJEČAJA:

 

 1. Zakup lokacije u okolici Starog Grada putem prikupljanja pismenih ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme održavanja Picokijade 2018. od 29. lipnja do 01. srpnja 2018.

 

 

LOKACIJA

 

DJELATNOST

 

POVRŠINA U M2

 

POČETNI IZNOS ZAKUPNINE

Parkirališni prostor između Hrvatske Sahare i trgovačkog centra KTC (broj katastarske čestice – 1286 i 1287/1) Ugostiteljska djelatnost unutar šatora  

     500m2

35.000,00 kn

Dvorište ispred utvrde Stari grad (broj katastarske čestice 361) Ugostiteljska djelatnost na otvorenom

(šankovi)

    1450 m2

 

(Šankovi  mogu obuhvatiti maksimalno 120 m2)

 

 1. Na natječaj za pružanje ugostiteljskih usluga na Picokijadi 2018. mogu se prijaviti sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za obavljanje ugostiteljske djelatnosti uz potrebne suglasnosti i uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom, a u skladu s važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske.
 2. Zakupodavac osigurava šator površine 500 m2 s podovima, rasvjetom, stolovima i klupama, prostor za postavljanje minimalno 4, a maksimalno 6 šankova ( površina pojedinog šanka može biti maksimalno 20 m2) u dvorištu ispred utvrde Stari Grad, struju i vodu za ugostiteljsku djelatnost, te adekvatan broj kemijskih wc-a. Zakupodavac zakupniku osigurava konzumaciju minimalno 500 obroka za sudionike Picokijade čija cijena neće prelaziti 30 kuna po obroku.
 3. Zakupodavac organizira o vlastitom trošku cjelokupni program Picokijade na pozornici pored utvrde Stari Grad, od kojeg se ističe scenski spektakl “Legenda o Picokima”, koncert Petra Graše i banda Enigma, Massima i grupe S.A.R.S. i predgrupe.
 4. Zakupnik koji se ne pojavi iz neopravdanih razloga na dobivenoj lokaciji bilo koji dan odvijanja programa priredbe, platit će odštetu Zakupodavcu u iznosu od 10.000.00 kn po danu što će se regulirati ugovorom (pod opravdanim razlozima uvažava se postojanje više sile: bolest, smrt, elementarne nepogode i sl.).
 5. U slučaju da je zakupniku onemogućen rad zbog nepravilnosti koje je uočila neka od inspekcijski službi, ugostitelj će zbog narušavanja rejtinga manifestacije Zakupodavcu nadoknaditi štetu u iznosu od 5.000 kn po danu.
 6. Postavljanje i opremanje prostora započinje 27. lipnja 2018. godine od 7 sati ujutro, a svi ugostiteljski prostori moraju biti postavljeni i spremni za rad 29. lipnja 2018. godine do 15 sati. Raspremanje ugostiteljskih prostora mora biti završeno 02. srpnja 2018. godine, do 17 sati.
 7. Zakupnik mora unajmljene površine nakon korištenja dovesti u stanje urednosti kako ih je zatekao kod preuzimanja. Strogo se zabranjuje, i kaznit će se sukladno Zakonu, izlijevanje ulja i masti na zelene površine, cestu ili u otvore za slijevanje oborinskih voda. Površine na kojima se pružaju ugostiteljske usluge moraju biti uredne i čiste za vrijeme cijelog trajanja priredbe uz naznaku da otpad treba odlagati u za to postavljene kontejnere.
 8. Zakupnik kojem se temeljem natječaja dodijeli ugostiteljski prostor na Picokijadi 2018. dužan je cjelokupni iznos zakupnine uplatiti na račun Turističke zajednice grada Đurđevca najkasnije do 05. lipnja 2018. godine.
 9. Zakupnik nema pravo zakupljeni prostor za obavljanje ugostiteljskih usluga na Picokijadi 2018. ustupiti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi u podzakup.
 10. Noćno čuvanje ugostiteljskog prostora u vrijeme odvijanja programa Picokijade 2018. osigurava zakupnik.
 11. Zakupnik je dužan postaviti minimalno 4, a maksimalno 6 šankova za vrijeme održavanja koncerata u dvorištu ispred utvrde Stari Grad prema lokacijama određenim od Zakupodavca. Na navedenom prostoru ne smije se vršiti niti jedna druga usluga osim usluživanja alkoholnih i bezalkoholnih pića.Šankovi moraju biti vidljivi i estetski adekvatno uređeni.
 12. Zakupnik kroz sva tri dana Picokijade 2018. (29. lipnja – 01. srpnja) mora imati organiziranu „živu“ glazbu na zakupljenom prostoru u šatoru (od 19.00h do min.02.00h), ali ne u vrijeme trajanja, niti sat vremena prije scenskog prikaza Legende o Picokima, te za vrijeme trajanja zabavnog programa Picokijade (koncerti na pozornici pokraj utvrde Stari Grad). Glazbu koja će svirati (uživo izvođači kao i ona koja će se puštati putem nekog medija za vrijeme njihove svirke) mora biti zabavna, pop ili tamburaška glazba. Zabranjuje se puštanje neprimjerene, turbo folk i narodnjačke glazbe.
 13. Svi zaposlenici koji će raditi na usluživanju hrane i pića moraju biti obućeni u neki od prepoznatljivih odjevnih predmeta vezanih uz Picokijadu (majice s vizualom Picokijade, šulcevi (pregače) s natpisom “Ja sem Picok/ja sem Đurđevčica), odjeća s elementima tradicijske nošnje đurđevačke Podravine, srednjovjekovni kostimi itd.
 14. Ugostitelji čija se ponuda neće temeljiti na pripremanju i usluživanju hrane unutar šatora (od čega najmanje jedan meni mora biti jelo na bazi piletine) ne mogu dobiti u zakup površinu za obavljanje ugostiteljskih usluga.
 15. Zakupnik je odvezan na zakupljenim površinama točiti isključivo Ožujsko pivo i ostale proizvode Zagrebačke pivovare.
 16. Prijavu, troškove i sve nastale obaveze prema HDS ZAMP-u za glazbu pod šatorom pokriva zakupnik, dok ostale obaveze prema HDS ZAMP- u pokriva Zakupodavac.
 17. Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda koje moraju sadržavati:
 • presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba;
 • presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtni registar   za fizičke osobe;
 • opis lokacije i ugostiteljskih usluga, te visinu ponuđene zakupnine;
 • prijedlog planiranog jelovnika, izgleda (oblačenje) zaposlenika i planiranu glazbu/izvođače

Prijave na natječaj za ugostiteljske usluge na Picokijadi 2018., predaju se do 25. svibnja  2018. godine poštom, na sljedeću adresu: 
Turistička zajednica grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac, NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ PICOKIJADA 2018.

 1. Najpovoljnijom će se smatrati ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.
 2. Po provedenom postupku natječaja odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi predsjednik Turističke zajednice grada Đurđevca.
 3. Sudionici u natječaju izvijestit će se o izvršenom odabiru u roku od 3 dana od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Turistička zajednica grada Đurđevca i izabrani najpovoljniji ponuditelj sklapaju Ugovor o zakupu lokacije najkasnije u roku od 3 dana od donošenja Odluke.

 1. Po isteku roka za sklapanje ugovora o zakupu predsjednik Turističke zajednice grada Đurđevca donosi odluku o davanju javne površine u zakup sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.
 2. Turistička zajednica grada Đurđevca zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.
 3. Dodatne informacije u svezi nadmetanja mogu se dobiti u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Đurđevca (099/709 0670).

                                                                      Predsjednik Turističke zajednice grada Đurđevca

                                                                                          Hrvoje Janči, mag.educ.

Comments

comments

Submit a Comment