PICOKIJADA 2016. – ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

» Posted by on svi 18, 2016 in Informacije | 0 comments

PICOKIJADA 2016. – ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

 

 

 

 

 

 

 ODLUKA

o uvjetima obavljanja trgovačkih, zabavnih i promidžbenih djelatnosti na javnim površinama za vrijeme održavanja manifestacije PICOKIJADA 2016. od 24. do 26. lipnja 2016. godine

I. OPĆA ODREDBA
Odlukom se utvrđuju uvjeti i cijene na javnim površinama u vrijeme održavanja PICOKIJADE 2016., u vremenu  24. – 26. lipnja 2016. godine.

II. OPĆI UVJETI
Za vrijeme održavanja manifestacije PICOKIJADA 2016., dana 24., 25. i 26. lipnja 2016. godine korisnici su dužni pridržavati se sljedećih uvjeta objavljenih od strane organizatora:
1. Posjedovati važeću registraciju za obavljanje djelatnosti.
2. Na vidnom mjestu postaviti naziv djelatnosti (obrt, tvrtku), adresu, OIB, ime i prezime nositelja djelatnosti.
3. Štandovi, kućice, prikolice moraju biti estetski zadovoljavajući.
4. Izlagači koji će izlagati na prostoru Starogradske ulice obavezno moraju biti obučeni u tradicionalni, narodni ili uz brand Picokijade kontekstualno povezani kostim. Prihvatljiva odjeća je narodna nošnja ili uz tradicionalni zanat pripadajuće odijelo.
5. Zakupci prostora javnih površina na Trgu Sv. Jurja ili uz šetnicu koji koriste male štandove, a troše puno struje (misli se na trošila ukupne snage veće od 1 KW), dužni su u prijavi navesti okvirno koliko snage troše, te platiti dodatni paušalni iznos za potrošenu električnu energiju.
6. Svaki korisnik dužan je osigurati ispravne produžne kablove za napajanje električnom energijom vlastitog izložbenog, prodajnog štanda.
7. Po završetku manifestacije svaki zakupnik dužan je očistiti zakupljeni prostor, otpad staviti u plastične vrećice i odložiti u za tu namjenu postavljene kontejnere.
8. Ambalaža i kutije za vrijeme trajanja manifestacije ne smiju stajati neposredno uz štandove (vidi točka 3.), tako ni prikolice, transportna kolica, vozila i slično.
9. Organizator manifestacije neće dozvoliti postavljanje štandova i izlaganje/prodaju predmeta koji ne zadovoljavaju navedene uvjete.
10. Svi pravni subjekti koji ne ispunjavaju navedene uvjete i ne pridržavaju se pravila struke za obavljanje pojedine djelatnosti i pravila lijepog ponašanja, biti će udaljeni bez prava na povrat plaćenog iznosa.

III. CIJENA ZAKUPLJENOG PROSTORA
1. Za pokretne štandove do 3 m2 (knjige, nakit, prodaja kokica, lepinja, fastfood, ljekovito bilje, promidžbeni materijali i slično) plaća se zakupnina od 250,00 kn po danu ili 650,00 kn za sva tri dana.
2. Za prostor od 3 do 6 m2 plaća se zakupnina 350,00 kn po danu ili 850,00 kn za sva tri dana.
3. Za prostor od 6m2 do 10 m2 plaća se zakupnina od 450,00 kn po danu ili 1.100,00 kn za sva 3 dana. 4. Za prostor od  10 do 15 m2 plaća se 600,00 kn po danu ili 1500,00 kn za sva tri dana.
5. Za prodaju kokica, lepinja,brze hrane, šećerne vate i balona plaća se 200,00 kn po danu ili 500,00 za sva tri dana.
Ukoliko se na jednom izložbeno/prodajnom mjestu dodatno prodaju i kokice/lepinje (točka 4), kao i za slučaj da dvije pravne ili fizičke osobe koriste jedan prostor, plaća se za svaku djelatnost ili/i pravni subjekt pojedinačno (iznosi navedeni u točkama 1-4).
6. Za postavljanje zabavnih igara (zračni tobogani, vrtuljci i sl.):
za površinu do 100 m2 plaća se iznos od  700,00 kn po danu ili 1.800,00 kn za sva tri dana.
za površinu od 100 do 150 m2 plaća se iznos od 1.100,00 kn po danu ili 2.500,00 za sva tri dana.

za površinu od 150m2  do 200 m2 plaća se iznos od 1.400,00 kn po danu ili 3.200,00 za sva 3 dana
za površinu od 200 do 500 m2 plaća se 2.000,00 kn po danu ili 5.000,00 kn za sva tri dana.
7. Neprofitne udruge građana, domaće radinosti i OPG-ovi s područja Koprivničko – križevačke županije, te braniteljske udruge s područja cijele Republike Hrvatske imaju besplatan zakup javne površine u Starogradskoj ulici ukoliko se bave rukotvorinama, tradicionalnim zanatima i obrtništvom, dok istovrsni izlagači izvan područja Koprivničko – Križevačke županije plaćaju prostor u Starogradskoj ulici površine do 3 m2 150 kn po danu.

Ukoliko  najmoprimac proširi svoju djelatnost na većoj površini od zatražene, isti plaća kaznu od 300 kn za svaki m2 javne površine za koju nije dobio suglasnost od najmodavca.

IV. CIJENA STRUJE
Zakupci prostora javnih površina na Trgu Sv. Jurja ili uz šetnicu koji koriste male štandove, a troše puno struje (misli se na trošila ukupne snage veće od 1 KW), plaćaju paušalan iznos struje od 50 kn po danu izlaganja za svaki kilovat prijavljene snage trošila.

Organizator osigurava priključak na električnu energiju, a najmoprimac si osigurava ispravan i adekvatan produžni kabao.

V. UPLATA
Od Organizatora ovlaštena osoba će provjeriti koliko pojedini izlagači troše.
Ukupni iznos korisnici moraju uplatiti na žiroračun Zagrebačke banke, IBAN HR 4123600001102454975 TZ Grada Đurđevca, S. Radića 1, OIB 86857947232, te uplatnicu dostaviti poštom preporučeno ili skeniranu na e-mail tzdjurdjevac@gmail.com najkasnije do 17. lipnja 2016. godine. Također kopiju uplatnice korisnici su dužni čuvati kod sebe za vrijeme cijelog trajanja manifestacije

VI. ZAHTJEV

Zahtjev za najam javne površine treba sadržavati: – naziv, adresa i OIB podnositelja zahtjeva,

– broj dana izlaganja na manifestaciji
– opis lokacije koju se želi iznajmiti
– broj kvadrata javne površine
– ukupna snaga svih trošila u kW
– kontakt odgovorne osobe

– rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje registracija pravnog subjekta

– zahtjev je potrebito poslati na e-mail: tzdjurdjevac@gmail.com

 

 

                                                                           ODLUKA
o uvjetima proširenja djelatnosti ugostiteljskih objekata na javnim površinama , te o najmu javne površine za pravne subjekte koji vrše ugostiteljske usluge (prodaja hrane i pića)  za vrijeme održavanja Picokijade 2016.

1. Za vrijeme Picokijade (24.,25.,26  lipnja 2016. ) ugostiteljski objekti imaju pravo proširenja svojih terasa i najma javnih površina u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga na javnim površinama po cijeni od 50 kn/m2

Najmoprimci plaćaju paušalan iznos struje od 50 kn po danu izlaganja za svaki kilovat prijavljene snage trošila

Organizator osigurava priključak na električnu energiju, a najmoprimac si osigurava ispravan i adekvatan produžni kabao.

2. Ugostiteljski objekti koji unajmljuju javne površine dužni na proširenim i unajmljenim dijelovima
točiti Ožujsko pivo, te isticati reklamna obilježja Ožujskog piva kao službenog piva Picokijade
3. Odjeća osoblja zaduženog za usluživanje gostiju u ugostiteljskim objektima koji proširuju terase mora isticati tradicijska obilježja đurđevačkog kraja (nošnje, tradicijski šeširi, marame, šulcevi, majice s obilježjima manifestacije itd.)
4. Po završetku priredbe svaki korisnik je dužan očistiti zakupljeni prostor, otpad staviti u plastične vrećice i odnijeti u za tu namjenu postavljeni kontejner

5. Svaki korisnik dužan je estetski urediti iznajmljenu javnu površinu sukladno napucima
Turističke zajednice kao organizatora
6.Nadležne osobe ovlaštene za provedbu ove odluke će u slučaju kršenja
njenih točaka sankcionirati prekršitelje zabranom daljnjeg korištenja javne površine

7. Ukoliko  najmoprimac proširi svoju djelatnost na većoj površini od zatražene, isti plaća kaznu od 300 kn za svaki m2 javne površine za koju nije dobio suglasnost od najmodavca
8.Ukupni iznos korisnici moraju uplatiti na žiroračun Zagrebačke banke, IBAN HR 4123600001102454975 TZ Grada Đurđevca, S. Radića 1, OIB 86857947232, te uplatnicu dostaviti poštom preporučeno ili e -mailom najkasnije do 17. lipnja 2016. godine. Također kopiju uplatnice korisnici su dužni čuvati kod sebe za vrijeme cijelog trajanja manifestacije.

9. Zahtjev za najam javne površine treba sadržavati: – naziv, adresa i OIB podnositelja zahtjeva,

– broj dana izlaganja na manifestaciji
– opis lokacije koju se želi iznajmiti
– broj kvadrata javne površine
– ukupna snaga svih trošila u kW
– kontakt odgovorne osobe

– rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje registracija pravnog subjekta

– zahtjev je potrebito poslati na e-mail: tzdjurdjevac@gmail.com

 

 

Comments

comments

Submit a Comment