NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE U OKOLICI STAROG GRADA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA PICOKIJADE 2015.

» Posted by on svi 25, 2015 in Informacije | 0 comments

NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE U OKOLICI STAROG GRADA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA PICOKIJADE 2015.

NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine u okolici Starog grada za vrijeme održavanja Picokijade 2015. od 25.- 29. lipnja 2015

PREDMET NATJEČAJA:

1. zakup lokacije u okolici Starog grada putem prikupljanja pismenih ponuda za
obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme održavanja Picokijade 2015. od 25.- 29.lipnja 2015.

LOKACIJA: Asfaltirani prostor ispred Starog grada (broj katastarske čestice – 361) i travnata površina uz bedem (broj katastarske čestice – 364)
Ugostiteljska djelatnost
DJELATNOST: Ugostiteljska djelatnost
POVRŠINA U M2: 2.900 m2
POČETNA CIJENA: 40.000,00 kn

2. Na natječaj za pružanje ugostiteljskih usluga na Picokijadi 2015. mogu se prijaviti sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za obavljanje ugostiteljske djelatnosti uz potrebne suglasnosti i uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom, a u skladu sa važećim zakonima I podzakonskim aktima Republike Hrvatske
3. Zakupodavac osigurava šator površine 250 m2 s podovima, rasvjetom, stolovima i klupama, struju i vodu za ugostiteljsku djelatnost, te adekvatan broj kemijskih wc-a.
4. Zakupodavac organizira o vlastitom trošku cjelokupni program Picokijade od kojeg se ističe koncert Abba real tribute band, Big old bend, TS Milenij, scenski spektakl “Legenda o Picokima”, koncert Jelene Rozge i grupe Tragovi, koncert rock sastava Vatra i mnoge druge priredbe
5. Ugostitelji čija se ponuda neće temeljiti na pripremanju i usluživanju hrane od čega najmanje jedan meni mora biti jelo na bazi piletine ne mogu dobiti u najam površinu za obavljanje ugostiteljskih usluga.
6.Ugostitelj koji se ne pojavi iz neopravdanih razloga na dobivenoj lokaciji bilo koji dan odvijanja programa priredbe, platit će odštetu Organizatoru u iznosu od 10.000.00 kn po danu (pod opravdanim razlozima uvažava se postojanje više sile: bolest, smrt, elementarne nepogode i sl.).
7.U slučaju da je ugostitelju onemogućen rad zbog nepravilnosti koje je uočila neka od inspekcijski službi, ugostitelj će zbog narušavanja rejtinga manifestacije Organizatoru nadoknaditi štetu u iznosu od 5.000 kn po danu.
8.Postavljanje i opremanje prostora započinje 25. lipnja 2015. godine od 7 sati ujutro, a svi ugostiteljski prostori moraju biti postavljeni i spremni za rad 27. lipnja 2015. godine do 15 sati.
Raspremanje ugostiteljskih prostora mora biti završena 29. lipnja 2015. godine, do 17 sati.
9.Svi zaposlenici koji će raditi na usluživanju hrane i pića moraju biti obućeni u neki od prepoznatljivih odjevnih predmeta vezanih uz Picokijadu (majice s vizualom Picokijade, šulcevi (pregače) s natpisom “Ja sem Picok/ja sem Đurđevčica), odjeća s elementima tradicijske nošnje đurđevačke Podravine, srednjovjekovni kostimi itd.
10.Ugostitelj/zakupnik mora unajmljene površine nakon korištenja dovesti u stanje urednosti kako su ih je zatekao kod preuzimanja. Strogo se zabranjuje, i kaznit će se sukladno Zakonu, izlijevanje ulja i masti na zelene površine, cestu ili u otvore za slijevanje oborinskih voda. Površine na kojima se pružaju ugostiteljske usluge moraju biti uredne i čiste za vrijeme cijelog trajanja priredbe uz naznaku da otpad treba odlagati u za to postavljene kontejnere.
11. Zakupnik kojem se temeljem natječaja dodijeli ugostiteljski prostor na Picokijadi 2015. i o tome dobije pisanu obavijest,ugovor i bjanko zadužnicu dužan je cjelokupni iznos uplatiti na račun TZ Grada Đurđevca najkasnije do 10. lipnja 2015.godine
12.Zakupnik predmetnih nema pravo dodijeljeni prostor za obavljanje ugostiteljskih usluga na Picokijadi 2015. ustupiti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi u podnajam.
13.Noćno čuvanje ugostiteljskog prostora u vrijeme odvijanja programa Picokijade 2015 osigurava ugostitelj/ zakupnik.

Prijave na natječaj za ugostiteljske usluge na Picokijadi 2015 do 27. svibnja 2015. godine, poštom, na sljedeću adresu:
Turistička zajednica grada Đurđevca, V.Nazora 2 OTVARAJ – ZA NATJEČAJ PICOKIJADA.

14. Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda koje moraju sadržavati:
• presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,
• presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtni registar za fizičke osobe,
• opis lokacije iugostiteljskih usluga, te visinu ponuđene zakupnine,
15. Najpovoljnijom će se smatrati ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.
Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.
16. Po provedenom postupku natječaja odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Predsjednik turističke zajednice
17. Sudionici u natječaju izvijestit će se o izvršenom odabiru u roku od 3 dana od donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
TZ grada Đurđevca i izabrani najpovoljniji ponuditelj sklapaju Ugovor o zakupu lokacije najkasnije u roku od 3 dana od donošenja Odluke.
18. Po isteku roka za sklapanje ugovora o zakupu Predsjednik TZ grada Đurđevca donosi odluku o davanju javne površine u zakup sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.
19. TZ grada Đurđevca zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.
20. Dodatne informacije u svezi nadmetanja mogu se dobiti u Turističkom uredu TZ Grada Đurđevca (099/7090670)

Predsjednik TZ grada Đurđevca
Željko Lacković, dipl.

Comments

comments

Submit a Comment